ARAŞTIRMA

Araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir. Üniversitemiz bu tercihinin gereği olarak; bünyesindeki 32 akademik bölüm, 22 uygulama ve araştırma merkezi, özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuarda faaliyet gösteren araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir.


HABERLER


Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu IAEE Başkanı seçildi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 1977 yılında kurulmuş ve 100 ülkeden yaklaşık 4500 üyesi bulunan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği IAEE’ye 2014 yılında yeni dönem başkanı seçilmiştir.
MARDİM Projesi
Japonya Deniz ve Kara Bilimleri Teknoloji Kurumu (JAMSTEC) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) koordinatörlüğünde, Japon bilim ve teknik insanları ile ülkemizden kişi ve kurumların işbirliği ile yürütülen "Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi (MarDiM)"nin tanıtımı 29 Ağustos Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen bir toplantı ile yapıldı.
Deprem ve Tsunami Merkezi Açıldı
Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi" 17 Ağustos Pazar günü Kandilli Kampusü'nde yapılan törenle açıldı. Merkez, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü UNESCO-Hükümetlerarası Oşinografik Komisyonu'nun "Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler için Tsunami Erken Uyarı ve Zararları Hafifletme Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Grubu (ICG/NEAMTWS)" kapsamında 7/24 faaliyet gösterecek şekilde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ulusal ve bölgesel olarak hizmet vermeye başlamıştır. Merkez, büyüklüğü 5.5'in üzerindeki depremler için AFAD ve bölge ülkeleri temsilci kurumlarına tsunami bilgi ve uyarı mesajları göndermektedir.
video_sign

Boğaziçi Üniversitesi
AraştırmaBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Tüm hakları saklıdır.