Araştırma Ana Sayfa Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yükseköğretim Kurumu’nun “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”i kapsamında yürütülecek bir programdır. Bu kapsamda, lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

DUYURU #1

2014 - 2015 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ÖYP LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için ÖYP kapsamında Ek Yerleştirme ile lisansüstü eğitime hak kazanan adayların listesi

ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI

ADI

SOYADI

Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Salih

Sarp

Gürkan

Aydemir

İnşaat Mühendisliği

Rehber

Akdoğan

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat

Çağlar

Önal

Hikmet

Kaya

Boğaziçi Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için ÖYP kapsamında Ek Yerleştirme ile lisansüstü eğitime hak kazanan adaylar 25.09.2014 – 26.09.2014 tarihleri arasında en geç 15:00’a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt gerekli belgeleri Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden (0212) 359 44 08’den öğrenebilirsiniz.

DUYURU #2

2014 - 2015 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ÖYP LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için ÖYP kapsamında lisansüstü eğitime hak kazanan adayların listesi

ENSTİTÜ

ANABİLİM DALI

ADI

SOYADI

Fen Bilimleri Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği

Murat

Güngör

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe

Ömer

Aktürk

İktisat

İbrahim Murat

Kara

İşletme

Pınar

Özbilen

Yabancı Diller Eğitimi

Serhat

Kurt

Yönetim Bilişim Sistemleri

Aytuğ

Onan

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programlarına yeni kabul edilen adayların ilan edilen kayıt günlerinde üniversiteye kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Kayıt işlemini tamamlayan adayların akademik dönem başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir. 2014 - 2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ

DUYURU #3

YURTİÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

ÖYP kapsamında Yabancı Dil Eğitimi için Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylara YADYOK tarafından 25 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Seviye Tespit Sınavı düzenlenecektir. Seviye Tespit Sınavı'na girmeyen adaylar en alt kurdan başlayacaktır. Dersler 25 Mart 2013 tarihinde başlayacaktır.

Seviye Belirleme Sınavı: 25 Mart 2013, Pazartesi, Saat 10:00 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu Güney Kampüs)
Derslerin Başlaması: 25 Mart 2013
Eğitim: 25 Mart - 14 Haziran 2013 (I. Dönem)
Tatil: 17 Haziran - 21 Haziran 2013
Eğitim: 24 Haziran - 04 Ekim 2013 (II. Dönem)
Tatil: 05 Ağustos - 16 Ağustos 2013

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Elektronik Ortamda Hazırlanmış (ÖYP Kurs Kayıt Formu) Çıktısı (Fotoğraf yapıştırılmış olarak)
  • ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi Tercih Sonuç Belgesinin Çıktısı
  • Adayların ÖYP Araştırma Görevlisi Olduklarını Gösteren Güncel Tarihli Belge, (Bağlı bulundukları Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır)
  • 1 Adet Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Yapılacaktır.

İletişim Bilgileri

Yüksekokul Sekreteri: Muzaffer Uzunoğlu
Tel: 0212 359 4542
Posta Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu - Güney Kampus
P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul

Güney Kampüse Ulaşım

DUYURU #5
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE!

YÖK Yürütme Kurulu’nun 15.08.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar gereğince,

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca 2012 ve önceki yıllarda atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme başlıklı 7. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan/yapacak olan araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmaması,

2. “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Lisansüstü eğitim kontenjanları ve yerleştirme başlıklı 7. Maddesinin 11. Fıkrası uyarınca, aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları yükseköğretim Kurumunun onayını alması, uygun bulunmuştur
DUYURU #6

İNGİLİZCE YETERLİK : Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Lisansüstü programlara başvuru yapacak olan tüm adayların İngilizce dil bilgilerini, Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Senato tarafından kabul edilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavları

a) BUEPT : B.Ü. İngilizce Dil Yeterlik Sınavı

b) TOEFL : Test of English as a Foreign Language

c) IELTS : International English Language Testing System

İngilizce yeterlik sınavı olarak ÜDS ve KPDS sınavları kabul edilmemektedir.

a) BUEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı): TOEFL veya IELTS sınavını almamış olan adayların, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından verilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavını (BUEPT) almaları gerekmektedir. BUEPT sınavına girecek adayların, sınav tarihinden önce ayrıca sınav başvuru formu ve sınav başvuru ücreti dekontu ile birlikte YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne sınav için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. BUEPT Sınavı ile aynı gün TWE (Test of Written Examination) sınavı da yapılmaktadır. Daha önceden TOEFL sınavına giren ve sınavın genel toplamında istenilen puanı alan ancak yazma bölümünden istenilen puanı alamayan adaylar, BUEPT sınavından önce TOEFL sınavının asıl sonuç belgesi ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisine başvurarak Boğaziçi Üniversitesi YADYOK TWE sınavına girmek için kayıt yaptırabilirler. TWE sınavında başarılı oldukları takdirde İngilizce yeterliklerini almış olurlar.

BUEPT ve TWE sınavı kayıt tarihleri ile sınav ücreti hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu WEB sayfasından http://www.yadyok.boun.edu.tr bilgi alınabilir.

b) USA TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Educational Testing Services tarafından verilen uluslararası bir dil sınavıdır. Bu sınav birçok ülkede yıl boyunca haftada birkaç kere olmak üzere düzenlenir. Sınav sonucunun açıklanması ve kişilere ulaşması yaklaşık bir ayı bulmaktadır. Sınav hakkında URL: http://www.ets.org/ internet adresinden bilgi edinilebilir. Geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. TOEFL TWE bölümüyle beraber kabul edilir.

TOEFL Başarı Kriteri:

TOEFL 550, TWE 4.5

Bilgisayarda TOEFL (CBT) 213, TWE 4.5

İnternet üzerinden TOEFL (IBT) 79, TWE 24

c) International English Language Testing System (UK IELTS): İngiliz Kültür Merkezi (British Council) tarafından verilen uluslararası bir dil sınavıdır. Sınav hakkında URL: http://www.britishcouncil.org/ internet adresinden bilgi edinilebilir. Geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

IELTS Başarı Kriteri

IELTS 7.0

DUYURU #8

ADAYLARIN DİKKATİNE

TOEFL ve IELTS sınav sonuçları önkayıt tarihi olan 23 Şubat 2012 tarihine kadar getirebilir. Bu durumda olan adayların başvuruları şartlı olarak kabul edilecek olup 23 Şubat 2012 tarihine kadar dil sınav sonuçlarını getiremeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

DUYURU #9

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca, atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların 2012 bahar döneminde lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar belirlenerek Yürütme Kurulu’nun 25.01.2011 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Lisansüstü eğitim verecek üniversitelerin söz konusu lisansüstü programlarına başvurular 30.01.2012 - 08.02.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

DUYURU #10

ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi alınacaktır. ÖYP başvuruları 19 Aralık 2011-2 Ocak 2012 tarihleri arasında, Yükseköğretim Kurulu resmi internet sitesinde bulunan ÖYP yerleştirme programı üzerinden yapılacaktır.

ÖYP Araştırma Görevlisi İlanları
DUYURU #12
ÖYP Lisansüstü Öğrenci Başvuruları Süre Uzatımı
ÖYP Lisansüstü Eğitim kontenjanlarına başvuru kabulleri 26.08.2011 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca 16.09.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.
DUYURU #13
2011-2012 Akademik yılı bahar dönemi için Boğaziçi Üniversitesi’nde ÖYP kapsamında yer alan lisansüstü programlara başvurmak isteyen adayların dikkatine:
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.