Araştırma Ana Sayfa Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi

ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ

Görevleri; araştırma projeleri faaliyetlerini ve araştırmacılarımıza sunulan destek hizmetini etkinleştirmek amacıyla;

 1. Ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynaklarını izleme ve tanıtmak,
 2. Üniversitemiz araştırmacılarını ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmaya yönelik araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek,
 3. Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,
 4. Üniversitemizin disiplinlerarası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,
 5. Araştırma Politikaları Danışma ve Yürütme Kurullarının sekretaryasını yürütmek,
 6. UYGAR merkezlerinin koordinasyonunu yapmak,
 7. Üniversitemizin araştırma faaliyetlerini verilerle izlemek, verileri işlemek ve raporlamak.

Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (Office for Sponsored Research) bu görevlere ait iş süreçlerini;

 1. Uluslararası Projeler Birimi (AB ÇP ve diğer uluslararası projeler),
 2. Ulusal Projeler Birimi (TÜBİTAK, DPT, diğer),
 3. Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü,
 4. Patent Ofisi’nden oluşan organizasyonel yapılanma içinde sürdürmektedir.Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi

Direktör: Dr. Güldal Büyükdamgacı

Telefon : +90 212 359 74 36
Email : guldal.buyukdamgaci@boun.edu.trAraştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Gülşen Mutlu

Telefon : +90 212 359 7576
Email : gulsen.mutlu@boun.edu.trUlusal Projeler Birimi

Songül Yılmaztürk

Email : songul.yilmazturk@boun.edu.tr

Uluslararası Projeler Birimi

Murat L. Akman

Telefon : +90 212 359 46 06
Email : murat.akman@boun.edu.trPatent Ofisi

Murat L. Akman

Telefon : +90 212 359 46 06
Email : murat.akman@boun.edu.tr 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.