Araştırma Ana Sayfa BAP İdari Koordinatörlüğü BAP Proje Destekleri BAP Projelerine Sağlanan Destek Türleri Personel Çalıştırma Talep Kalemi İşe Başlama - Çıkış İşlemleri

BAP PROJELERİNDE ARAŞTIRMACI PERSONEL ÇALIŞTIRMA İŞE BAŞLAMA / İŞTEN AYRILMA

 ● SGK İşe Giriş İşlemleri
Çalışmaya başlayacak bir araştırmacı personelin, sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden en geç 1 (bir) gün önce sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanan “SGK İşe Giriş İşlem Formu” ile “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bizzat başvurması zorunludur.

  • Kimlik fotokopisi
  • Öğrenci belgesi
  • Sağlık raporu
  • Askerlik tecil belgesi
  • Savcılık sabıka kaydı

Bilim İnsanı Portalından “SGK İşe Giriş İşlem Formu” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 • “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 • Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgisi seçilerek “SGK İşe Giriş İşlem Formu” linki tıklanır.
 • Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu” butonuna tıklanır.
 •  “SGK İşe Giriş İşlem Formu” yazdırılıp imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

Bilim İnsanı Portalından “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 • “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 • Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp yıl ve ay seçilerek “Hizmet Sözleşmesi Düzenle” linki tıklanır.
 • Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “Sözleşme Oluştur” butonu tıklanır. Araştırmacı personelin aylık çalıştığı süre (Sözleşme Başlangıç Tarihi ve Sözleşme Bitiş Tarihi) takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilmeli ve ödenecek aylık brüt ücret yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 • “Personel Hizmet Sözleşmesi” yazdırılıp proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

Personel hizmet sözleşmesinde bahsi geçen “Ödenecek Aylık Brüt Ücret” projeye aylık brüt maliyeti, yani tüm (vergi ve SGK primleri) giderlerin toplamını ifade eder.

BAP Mali Koordinatörlüğü’ne araştırmacı personel tarafından bizzat teslim edilen “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu”na personel çalıştırma menüsünden erişilebilir.

Aylık Ödeme İşlemleri
Aylık ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için proje yürütücüsü ilgili araştırmacı personel projede çalışmaya devam ettiği sürece ve hizmet sözleşmesi dahilinde her ayın 1’i ile 14’ü arasında onay işlemi yapmalıdır. Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelecek uyarı penceresinden (Personel Çalıştırma Uyarısı) yalnızca“Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır. Böylece araştırmacı personelin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır. Yürütücü tarafından, her ayın 1’i ile 14’ü arasında Bilim İnsanı Portalına gelen “Personel Çalıştırma Uyarısı”naCheck” atılıp “Kabul” butonuna tıklanarak araştırmacı personelin ilgili projede halen çalıştığına ve çalışacağına dair onay işleminin yapılmaması durumunda, personelin SGK işten çıkış işlemlerinin de başlatılması gereklidir.

Boğaziçi Üniversitesi olarak, tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğü’ne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk edilen kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Belirli süreli hizmet sözleşmelerinin BAP Mali Koordinatörlüğü’ne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve çalışan araştırmacı personelin sorumluluğundadır. SGK ödemeleri geriye dönük olarak yapılamamaktadır.

Sözleşmenin Sona Ermesi (SGK İşten Çıkış İşlemleri)
Çalışma süresi, SGK giriş işlemini takiben en erken ertesi gün (tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü) başlayabilir ve sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden, araştırmacı personel hizmet sözleşmesinin 8. Madde hükmü gereğince veya aşağıda belirtilen durumlardan biri gerçekleştiğinde sona erer:

 • BAP Komisyonu’nca verilen ve sözleşmede belirtilen izin süresinin bitmesi;
 • Kendi isteğiyle ayrılması (istifa);
 • Maliye Bakanlığı’nın tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği;
 • Zorunlu durumlar.

 

Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemleri proje yürütücüsü tarafından başlatılır.

5838 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Projeden ayrılacak olan personelin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce sistem tarafından üretilen “Personel İstifa Dilekçesi”nin proje yürütücü tarafından BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

Bilim İnsanı Portalından “Personel İstifa Dilekçesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 • “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 • Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgileri seçilerek “Personel İstifası Düzenle” linki tıklanır.
 • Gelen sayfada “Projedeki Personeller” alanından istifa dilekçesi düzenlenecek araştırmacı personel seçilerek “İstifa Dilekçesi Oluştur” linki tıklanır.
 •  “Personel İstifa Dilekçesi”, “İstifa Dosyası” alanından “Gözat” butonu ile sisteme (tercihen imzalı olarak) geri yüklenir.
 • “Açıklama” alanı düzenlenir ve “İstifa Tarihi”takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilerek girilir.
 • “Personel İstifa Dilekçesi”ni hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 • “Personel İstifa Dilekçesi” hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istifa dilekçesi “Personel Çalıştırma” menüsünden “İstifalar Listesi” linki tıklanarak “Gönder” butonu ile BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 • Yazdırılıp imzalanan “Personel İstifa Dilekçesi” BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

Çalışan Araştırmacı Personel Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, çalıştırılmasına izin verilen süre içinde çalıştırılan kişinin yerine başka bir kişinin çalıştırılmak istenmesi durumunda BAP Komisyonu’nun onayı alındıktan sonra;

 • Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemlerinin yapılması için, “Sözleşmenin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.
 • Yeni araştırmacı personelin SGK işe giriş işlemleri için “SGK İşe Giriş İşlemleri”ndeki süreç takip edilir.
 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.