Araştırma Ana Sayfa BAP İdari Koordinatörlüğü BAP Proje Destekleri BAP Projelerine Sağlanan Destek Türleri Personel Çalıştırma Talep Kalemi İşe Başlama - Çıkış İşlemleri

BAP PROJELERİNDE ARAŞTIRMACI PERSONEL ÇALIŞTIRMA İŞE BAŞLAMA / İŞTEN AYRILMA

“SGK İşe Giriş İşlemleri” her ayın 15’i ile 31’i arasında yapılır. Ayın 1’i ile 14’ü arasında işe giriş işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple ayın 15’inde işe giriş işlemleri yapılacak bir araştırmacı personelin, en geç ayın 14’ünde sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanan “SGK İşe Giriş İşlem Formu” ile “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bizzat başvurması zorunludur.

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Öğrenci belgesi
 3. Sağlık raporu (BÜ Revir)
 4. Askerlik tecil belgesi
 5. Savcılık sabıka kaydı

Aylık Ödeme İşlemleri

Aylık ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için proje yürütücüsü ilgili araştırmacı personel projede çalışmaya devam ettiği sürece ve hizmet sözleşmesi dahilinde her ayın 1’i ile 14’ü arasında onay işlemi yapmalıdır. Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelecek uyarı penceresinden (Personel Çalıştırma Uyarısı) yalnızca “Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır. Böylece araştırmacı personelin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır.

Her ay proje yürütücüsü tarafından sistem üzerinden düzenlenip iletilen “Aylık Bilgi Formu” uygulaması kaldırılmıştır. Sadece onay işleminin yapılması gereklidir.

Her ayın 1’i ile 14’ü arasında Bilim İnsanı Portalına gelen “Personel Çalıştırma Uyarısı”na “Check” atılıp “Kabul” butonunatıklanarak araştırmacı personelin ilgili projede halen çalıştığına ve çalışacağına dair onay işlemininyapılmaması durumunda, personelin SGK işten çıkış işlemleri sistem tarafından otomatik olarak başlatılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi olarak, tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğü’ne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk edilen kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi olarak, tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğü’ne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk edilen kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulanmaktadır.


Sözleşmenin Sona Ermesi

Çalışma süresi, SGK giriş işlemini takiben en erken ertesi gün (tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü) başlayabilir ve sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden, araştırmacı personel hizmet sözleşmesinin 8. Madde hükmü gereğince veya aşağıda belirtilen durumlardan biri gerçekleştiğinde sona erer:

 1. BAP Komisyonu’nca verilen ve sözleşmede belirtilen izin süresinin bitmesi;
 2. Kendi isteğiyle ayrılması (istifa);
 3. Maliye Bakanlığı’nın tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği;
 4. Zorunlu durumlar.

5838 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Projeden ayrılacak olan personelin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce sistem tarafından üretilen “Personel İstifa Dilekçesi”nin proje yürütücü tarafından BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilmesi zorunludur.


Çalışan Araştırmacı Personel Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, çalıştırılmasına izin verilen süre içinde çalıştırılan kişinin yerine başka bir kişinin çalıştırılmak istenmesi durumunda BAP Komisyonu’nun onayı alındıktan sonra;

 1. Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemlerinin yapılması için, “Sözleşmenin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.
 2. Yeni araştırmacı personelin SGK işe giriş işlemleri için “SGK İşe Giriş İşlemleri”ndeki süreç takip edilir.
 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.