Araştırma Ana Sayfa BAP İdari Koordinatörlüğü Bilim İnsanı Portalı Proje Rapor Formlarının Düzenlenmesi Sonuç Raporu

Sonuç Raporu

Proje, “Sonuç Raporu”nun BAP Komisyonu’na sunulup kabul edilmesinden sonra tamamlanmış olur.

Sonuç raporlarında ve daha sonra projelerden kaynaklanan yayınlarda (makale, kitap, tez, bildiri vb.) araştırmanın Boğaziçi Üniversitesi BAP bütçesinden desteklenmiş olduğunun, proje kod numarası verilerek belirtilmesine özen gösterilmelidir. Atıf olmadığı durumlarda projeden kaynaklanan yayınlar o projenin ürünü olarak kabul edilmez.

Sistem üzerinden iletilen sonuç rapor formuna ek olarak; proje yürütücüsü tarafından imzalanmış sonuç rapor formu, araştırmadan türeyen çalışmaların birer kopyaları BAP Komisyonu’na iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilmelidir.

Projeden kaynaklanan kitap dahil tüm ürünlerde, projenin Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu’nca desteklendiği proje kod numarası verilerek belirtilmelidir. Harcama ile ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sadece proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Sonuç raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Revizyondan gelen raporlar aynı şekilde komisyonda değerlendirilir. Sonuç raporları kabul edildiği taktirde proje başarılı olarak kapatılır, kapatılır ya da başarısız olarak kapatılır. Hedeflerine ulaşan projeler başarılı olarak, ulaşmayanlar ise başarısız olarak kapatılır. Başarılı olarak kapatılma kriterlerini sağlamayan, hedeflerine kısmen ulaşmış projeler ise kapatılır.

Proje kapatılmadıkça, aynı yöneticinin ikinci araştırma proje başvurusu işleme konulamaz. (Minimum proje süresini doldurmuş projelerin sonuç raporu ve yeni proje başvurusu sistem üzerinden eşzamanlı iletilebilir.)

Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesinde geçen “Araştırma Projeleri en çok 3 yıl içinde tamamlanır” hükmü gereğince, süresi biten ve bekleme süresi (3 ay) aşılan projelerin sonuç raporlarının sistem üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü’ne (BAPİK) iletilmemesi durumunda projenin başlama tarihinden itibaren 40., 42. ve 44. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden uyarı yazısı gönderilir. Proje 46. ayında komisyon onayı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projenin yürütücüsünün ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvurularının değerlendirmeye alınmaz.

Bilgisayar yazılımları, patent, vb. ürünü olabilecek araştırma projelerinde, ileride doğacak ticari haklar Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu’na aittir. “ Tamamlayıcı Destek” projelerinde destek veren kuruluş(lar)la yapılan sözleşmelere uyulur.

Projelere dair tüm doküman ve belgelerle birlikte ilgili projeye ait ıslak imzalı sonuç raporu arşive gönderilir ve BAP Birimi tarafından arşivde 5 yıl saklanır.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. Öncelikle sonuç raporu düzenlenecek projeye kod belirtilerek atıfta bulunulmuş makale, bildiri, kitap, tez vb. ilgili projeden kaynaklanan ürünler Bilim İnsanı sekmesi “Akademik Faaliyetler” menüsü “Yayınlarım”, “Ekle” ve “Lisansüstü Tezler”, “Ekle” alanından sisteme girilmeli sonuç rapor şablonu daha sonra indirilmelidir.
 2. Projeden kaynaklanan ürünlerin girişi yapıldıktan sonra, “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 3. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Sonuç Raporu Ekle” linki tıklanır.
 4. “Elde edilen ürünlerin listesini görmek/güncellemek için tıklayınız” linki tıklanarak Bilim İnsanı sekmesi “Akademik Faaliyetler” menüsü “Yayınlarım”, “Ekle” ve“Lisansüstü Tezler”, “Ekle” alanından sisteme girilmiş projeden kaynaklanan ürünlerin “Ekle” butonu ile henüz indirilmemiş sonuç rapor şablonuna eklenmesi sağlanır.
 5. Henüz tamamlanmamış, basılmamış ürünlerin olması durumunda yalnızca bu ürünler için rapora manuel olarak giriş yapılmalıdır.
 6. Projeden kaynaklanan herhangi bir ürünün olmaması durumunda “Projemden Ürün Çıkmamıştır” kutucuğu işaretlenir ve gerekiyorsa açıklama alanı düzenlenir. (Diğer BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş ürünler için “Yayın Sunumu” talebi yapılır. Detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Yayın Sunumu Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)
 7. “BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişim kurarak harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlandığı bilgisini edindim” kutucuğu işaretlenir. Bu kutucuk işaretlenmeden şablon bilgisayara indirilemez. (Sistem tarafından oluşturulacak mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için proje süresi bitmiş dahi olsa harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeden şablon bilgisayara indirilmemelidir.)
 8. “Sonuç raporunun mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan şablonunu indirmek için tıklayınız” linki tıklanarak elde edilen ürünler, mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan rapor şablonu bilgisayara yüklenir. (Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.)
 9. Sonuç rapor şablonu “İngilizce” veya “Türkçe” hazırlanabilir.
 10. Projenin gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.
 11. Düzenlenen rapor varsa araştırmadan türeyen çalışmalarla birlikte (Zip/rar dosyası olarak en fazla 5 MB yükleme yapılır.) “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Gözat” butonundan sisteme yüklenir.
 12. Rapor hemen iletilecekse “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna basılır.
 13. Rapor daha sonra iletilecekse “Taslak Olarak Raporu Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra “Raporları Listele Linki” nden “Raporu Gönder” butonuna tıklanarak rapor BAP Komisyonuna iletilir.
 14. Sisteme yüklenen rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak varsa araştırmadan türeyen yayınlar ile birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle” butonuna tıklanarak “Gözat” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.
 4. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.
 5. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler yapıldıktan sonra varsa araştırmadan türeyen yayınlarla birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Gözat” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir. “Raporu Kaydet” butonuna basılır.
 6. “Raporları Listele Linki” nden “Raporu Gönder” butonuna basılarak revize edilmiş sonuç raporu BAP Komisyonuna iletilir.
 7. Sisteme yüklenen revize edilmiş rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak varsa araştırmadan türeyen yayınlar ile birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü ne gönderilir.
 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.