Araştırma Ana Sayfa Teknoloji Transfer Ofisi Patent Ofisi

PATENT OFİSİ

Boğaziçi Üniversitesi Patent Ofisi, Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi bünyesinde kurulmuş olup, Üniversitemiz "Fikri Mülkiyet Kurulu" tarafından oluşturulan stratejiler ve iş-planı çerçevesinde, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler), Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin ve/veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılarımıza yardım ve destek olması için kurulmuştur.

Patent Ofisimiz, araştırmacı ve mucitlerimize, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte, araştırmacılarımızın buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Üniversitemiz "Fikri Mülkiyet Kurulu"nun tavsiyesi neticesinde Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi 2010 Eylül ayından itibaren, bir sene boyunca, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olan tüm araştırmacıların buluşlarının, Türk Patent Ofisi bünyesindeki patent ve faydalı model başvurularının, uygunluklarının değerlendirilmesi ve gerekli başvurularının desteklenmesi kararını almıştır.

Patent Ofisimiz, ayrıca, Üniversitemizin Türk Patent Enstitüsü ile imzaladığı bir protokol çerçevesinde, hem kampüs içinde hem de dışarıdan gelecek olan başvurulara yardımcı olmak üzere bir "TPE Bilgi ve Döküman Birimi" olarak da hizmet vermektedir.

Patent Ofisimizin bir diğer faaliyet alanı da Fikri Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık yaratacak çeşitli eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu konudaki ulusal ve uluslararası etkinliklerde Boğaziçi Üniversitesinin katılımını sağlamaktır.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.