Araştırma Ana Sayfa Araştırma Merkezleri UYGAR Merkezleri Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ (1991)

Merkez Müdürü Prof.Dr. Hakan Yılmaz
İletişim Bilgileri Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları Merkezi,
Bebek 34342 Beşiktaş,
İstanbul, Türkiye
Eposta yilmazh@boun.edu.tr
Telefon +90 212 359 74 51
Web www.buces.boun.edu.tr

 

Türk-Avrupa kültürel ilişkilerini ön plana çıkaran disiplinlerarası araştırmalar yapılması amacıyla kurulmuştur. Merkez, çok yönlü Avrupa entegrasyon sürecinin, Türkiye ve diğer aday ülkelerin AB'ye katılımı odaklı akademik ve entelektüel forumu olmayı hedefler. Bu amaçla akademisyenler, özel sektör, devlet ve sivil toplum örgütlerini kapsayan ve araştırmalarla desteklenen bir tartışma ortamı yaratmaya çalışır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Avrupa Birliği ile ilgili araştırma ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek; bu konu ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar ile Üniversite arasında köprü görevini yürütmek; işbirliğini arttırmak; Avrupa entegrasyon sürecinin çeşitli boyutlarını irdelemeye ve tartışmaya yönelik konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlemek; Üniversitemiz öğrencileri arasında Avrupa entegrasyonu konusundaki bilinci yaygınlaştırmak amacıyla onlarla etkin iletişim içine girerek nesnel bilgilerini arttırmak ve Merkez faaliyetlerine gönüllü katkıda bulunmalarını teşvik etmek konularında destek verilmektedir.

2005 yılında Merkez’e Avrupa Komisyonu tarafından “Jean Monnet Avrupa Mükemmeliyet Merkezi” ünvanı verilmiştir.
 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.